RF - ZohoCom Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE mail Zoho *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (GoodProxy, SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911, ...) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (21/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới nhất *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP =>V1.0.2.0 (02/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới ( GoodProxy: https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 332 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 333 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)