RF - Yahoo Register

1.1.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @yahoo.com *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.8.0 (27/08/2021) *> Thêm anycaptcha (giải captcha siêu nhanh, siêu rẻ) và capmons captcha =>V1.0.9.0 (31/08/2021) *> Update TmProxy (cho phép setting nhiều api key chạy đa luồng cùng lúc) *> Thêm TinsoftProxy *> Update chức năng xóa nâng cao =>V1.1.0.0 (09/09/2021) *> Fix lỗi dừng ở Bước 2 quá lâu =>V1.1.1.0 (30/10/2021) *> Thêm codesim.net =>V1.1.2.0 (30/10/2021) *> Fix lỗi lấy sdt chothuesimcode

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 397 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)