RF - Yahoo Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Yahoo có DIE hay LIVE *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ 2 chế độ kiểm tra Cơ bản (kiểm tra login) *> Hỗ trợ quét thêm thông tin khác nếu user nhét thêm uid facebook (lấy feed, lastime, info facebook) *> Hỗ trợ xuất tệp định dạng đầy đủ

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Update thuật toán check yahoo die/live *> Thêm tính năng cho phép người dùng sử dụng nhiều key trên 1 máy =>V1.0.2.0 *> Update logic check nâng cao cho tool (ngày trước là check cơ bản) *> Update giao diện theo chuẩn tool check mới (tối giản các tùy chọn, tăng cường năng suất)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 63 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)