RF - Yahoo Check Password

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra đăng nhập mail @yahoo.com có đúng password hay không *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo IP với nhiều loại: SSH, Proxy HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector,... *> Tự động lưu kết quả *> Xuất dữ liệu theo hướng tùy chọn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (30/11/2020) *> Update thuật toán check password =>V1.0.2.0 (02/02/2021) *> Thêm tính năng lưu trạng thái khi đang chạy (đề phòng trường hợp mất điện hoặt tắt tool đột ngột) =>V1.0.3.0 (23/04/2021) *> Thêm tính năng vượt captcha khi gặp captcha trong quá trình giải =>V1.0.4.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.5.0 (11/06/2021) *> Update lỗi hiển thị trạng thái

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 269 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 270 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)