RF - Yahoo App-Password Creator

1.0.9.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo app password yahoo. App password dùng cho việc đọc thư của yahoo (RF- Yahoo Read Mail Box) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động xuất dữ liệu ra tệp lúc đang chạy: Định dạng [ email|password|app-password ]

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.3.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số tool =>V1.0.4.0 (21/08/2021) *> Update API mới yahoo =>V1.0.5.0 (27/08/2021) *> Thêm anycaptcha + capmons captcha =>V1.0.6.0 (03/10/2021) *> Thêm TinsoftProxy =>V1.0.7.0 (07/03/2022) *> Update nhiều loại proxy mới =>V1.0.8.0 (08/05/2022) *> Update thêm chức năng xuất tệp định dạng email|password =>V1.0.9.0 (23/09/2022) *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP mới *> Tối ưu tệp cài đặt

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 385 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 384 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)