RF - WpPL Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @wp.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau *> Tính năng lọc IP sạch dùng cho tool register

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @wp.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 *> Cập nhật giao diện mới *> Thêm tính năng lọc ip không bị block để sử dụng cho tool reg =>V1.0.2.0 (30/01/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Update api mới wp.pl

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 124 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 123 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)