RF - WebDe Register

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @web.de *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP với nhiều phương thức: GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKS, 911, ... *> Hỗ trợ nhiều phương thức giải captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (06/11/2020) *> Update API mới (Web.de fix) =>V1.0.6.0 (27/01/2021) *> Tăng tốc quá trình khởi động tool *> Update thuật toán lấy bullet từ trang chủ web.de *> Thêm logic vượt kiểm tra thông tin người dùng khi đăng ký =>V1.0.7.0 (05/08/2021) *> Update giao diện tool *> Thêm tính năng lưu trạng thái đang chạy =>V1.0.8.0 (29/11/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) *> Thêm nhiều phương thức vượt captcha mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 168 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 222 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 169 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)