RF - WebDe Register

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @web.de *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động chuyển IP theo cài đặt (với 911) *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để đăng ký mail @web.de *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động chuyển IP theo cài đặt (với 911) *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 *> Thêm tính năng tự động tạo profile nước Đức (DE) *> Thêm logic tự động thay IP nếu IP bị block (911) =>V1.0.2.0 *> Update thủ thuật register mail mới (Web.de fix không cho đăng ký với mail khôi phục) *> Thêm chức năng vượt captcha với anti-captcha *> Cập nhập giao diện mới =>V1.0.3.0 *> Update API mới (Web.de fix) =>V1.0.4.0 (05/11/2020) *> Update API mới (Web.de fix) =>V1.0.5.0 (06/11/2020) *> Update API mới (Web.de fix) =>V1.0.6.0 (27/01/2021) *> Tăng tốc quá trình khởi động tool *> Update thuật toán lấy bullet từ trang chủ web.de *> Thêm logic vượt kiểm tra thông tin người dùng khi đăng ký

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 168 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 222 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 169 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)