RF - Tiktok Register

1.1.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký nick tiktok từ email (hotmail) *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP *> Xuất tệp chuẩn định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.7.0 (21/03/2022) *> Thêm user-agent khi xuất data =>V1.0.8.0 (25/04/2022) *> Thêm tùy chọn setup port cho obc proxy =>V1.0.9.0 (01/06/2022) *> Nâng cấp tool 3 luồng -> 6 luồng *> Fix lỗi không nhận mail =>V1.1.0.0 (26/09/2022) *> Cập nhập UI mới tiktok *> Fix lỗi giải captcha -> chuyển về tool bán tự động

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 586 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 585 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)