RF - Tiktok Follower

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tăng follow cho tài khoản tiktok từ danh sách tài khoản tiktok khác *> Tự động đăng nhập *> Hỗ trợ đa luồng *> Cài đặt thời gian chờ ở mỗi luồng

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (21/02/2022) *> Update thuật toán follow mới của tiktok =>V1.0.2.0 (06/03/2022) *> Update giải thuật vượt captcha khi login

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 455 Gia hạn ngày 3 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 454 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)