RF - Tiktok Download Video

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tải video tiktok không có logo *> Hỗ trợ đa luồng tải nhiều user, page 1 lúc *> Hỗ trợ cài đặt các tùy chọn khi tải (số lượng video, lượt xem, lượt yêu thích,...)

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để tải video tiktok không có logo *> Hỗ trợ đa luồng tải nhiều user, page 1 lúc *> Hỗ trợ cài đặt các tùy chọn khi tải (số lượng video, lượt xem, lượt yêu thích,...) =>V1.0.1.0 (17/11/2020) *> Update api mới của tiktok =>V1.0.2.0 (17/11/2020) *> Fix lỗi không dừng khi chạy =>V1.0.3.0 (20/11/2020) *> Update chức năng download video *> Fix lỗi hiển thị trạng thái download =>V1.0.4.0 (09/12/2020) *> Fix lỗi không lấy được id người dùng khi download =>V1.0.5.0 (09/12/2020) *> Fix lỗi hiển thị message download

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 254 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 255 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)