RF - T-Online-De Checker

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE mail đuôi t-online.de. *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, GoodProxy, 911, TmProxy, Tinsoft,...) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (16/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy =>V1.0.2.0 (20/11/2021) *> Update giao diện mới *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới: Dcom, Tm, Tinsoft, GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.3.0 (03/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/Socks có user+password =>V1.0.4.0 (19/09/2022) *> Cập nhật phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 75 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 76 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)