RF - SSH Fresh

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm cung cấp ssh cho user dùng cho việc fake ip *> Hệ thống auto check ssh fresh trước khi gửi về cho user với tỷ lệ ssh fresh cao *> Server hoạt động liên tục 24/24 để update ssh mới

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Sửa lỗi không mở tệp sau khi xuất tệp ssh =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi không kết nối được server =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi không hiển version mới =>V1.0.4.0 *> Mở khóa chức năng bán key cho các khách mới =>V1.0.5.0 (14/11/2020) *> Thêm kho ssh mới cho hệ thống =>V1.0.6.0 (13/12/2020) *> Thêm tính năng check FRESH nâng cao

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 45 Gia hạn lượt 1000 (Lượt) 350000 (VND)