RF - SeznamCz Checker

1.0.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @seznam.cz (mail Séc) Các đuôi mail hỗ trợ: seznam.cz, email.cz, post.cz *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @seznam.cz (mail Séc) Các đuôi mail hỗ trợ: seznam.cz, email.cz, post.cz *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 224 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 225 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)