RF - SapoPt Register

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @sapo.pt (Mail Bồ đào nha) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector,... *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (25/11/2020) Sản phẩm dùng để đăng ký mail @sapo.pt (Mail Bồ đào nha) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 (09/04/2021) *> Update api mới sapo *> Thêm tính năng lưu trạng thái khi chạy =>V1.0.2.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 280 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 281 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)