RF - SapoPt Register

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @sapo.pt (Mail Bồ đào nha) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector,... *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.3.0 (01/12/2021) *> Update giao diện mới *> Thêm phương thức giả mạo IP mới (GoodProxy: https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 280 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 281 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)