RF - SapoPt Checker

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @sapo.pt (Mail Bồ đào nha) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (09/04/2021) *> Thêm tính năng lưu trạng thái lúc đang chạy (phòng trường hợp bị mất mạng, mất điện) *> Thêm full tính năng giả mạo IP =>V1.0.2.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.3.0 (21/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới nhất *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP mới =>V1.0.4.0 (11/04/2022) *> Cập nhật API mới *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 283 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 284 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)