RF - Reset DCOM

1.0.1.0

MIỄN PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để auto reset dcom *> Hỗ trợ api để gọi tính năng reset dcom *> Hỗ trợ dcom sử dụng loại connnect rasdial

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (29/03/2022) *> Update UI + đơn giản hóa quy trình chạy tool với DCOM