RF - RediffmailCom Checker

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @rediffmail.com Các domain hỗ trợ: rediffmail.com *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (06/01/2021) Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @rediffmail.com Các domain hỗ trợ: rediffmail.com *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 (02/02/2021) *> Thêm tính năng lưu trạng thái check khi đang chạy (phòng trường hợp mất điện khi đang chạy)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 316 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 317 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)