RF - Read Mail Box

1.1.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đọc mail tất cả các loại mail như mail domain doanh nghiệp, mail cá nhân, hotmail, gmail, yahoo, aol, gmx,.... *> Hỗ trợ dữ liệu IMAP cực lớn (hàng triệu đuôi mail) *> Đa luồng (mặc định 300 luồng) *> Hỗ trợ người dùng tự thêm IMAP data trong trường hợp server hệ thống thiếu dữ liệu IMAP *> Hỗ trợ đọc mail với chức năng tìm kiếm theo nhiều từ khóa, định dạng: keyword 1;keyword 2;keyword 3 (ngăn cách nhau bằng dấu ; ) *> Hỗ trợ fake IP khi đọc mail

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (06/12/2020) *> Update logic xuất dữ liệu =>V1.0.6.0 (29/12/2020) *> Fix lỗi thêm dữ liệu IMAP =>V1.0.7.0 (23/01/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Update IMAP data (tăng nhiều hơn số lượng cấu hình IMAP) =>V1.0.8.0 (15/04/2021) *> Thêm tùy chọn xuất số lượng thư trong 1 email *> Update tùy chọn giả mạo IP mới nhất =>V1.0.9.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy =>V1.1.0.0 (11/05/2021) *> Thêm tính năng search từ khóa theo FROM, SUBJECT, ALL

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 18 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)