RF - Read Mail Box

1.1.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đọc mail tất cả các loại mail như mail domain doanh nghiệp, mail cá nhân, hotmail, gmail, yahoo, aol, gmx,.... *> Hỗ trợ dữ liệu IMAP cực lớn (hàng triệu đuôi mail) *> Đa luồng (mặc định 300 luồng) *> Hỗ trợ người dùng tự thêm IMAP data trong trường hợp server hệ thống thiếu dữ liệu IMAP *> Hỗ trợ đọc mail với chức năng tìm kiếm theo nhiều từ khóa, định dạng: keyword 1;keyword 2;keyword 3 (ngăn cách nhau bằng dấu ; ) *> Hỗ trợ fake IP khi đọc mail

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.5.0 (22/08/2022) *> Fix lỗi load không ngừng khi thêm mail vào tool =>V1.1.6.0 (16/09/2022) *> Update các phương thức giả mạo IP *> Giảm dung lượng tool cài

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 18 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)