RF - Read Mail Box

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đọc mail tất cả các loại mail như mail domain doanh nghiệp, mail cá nhân, hotmail, gmail, yahoo, aol, gmx,.... *> Hỗ trợ dữ liệu IMAP cực lớn (hàng triệu đuôi mail) *> Đa luồng (mặc định 300 luồng) *> Hỗ trợ người dùng tự thêm IMAP data trong trường hợp server hệ thống thiếu dữ liệu IMAP *> Hỗ trợ đọc mail với chức năng tìm kiếm theo nhiều từ khóa, định dạng: keyword 1;keyword 2;keyword 3 (ngăn cách nhau bằng dấu ; ) *> Hỗ trợ fake IP khi đọc mail

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc độ đọc mail x5 speed *> Thêm tính năng tự động kiểm tra mail khi cập nhập setting imap từ server *> Thêm tính năng cho phép user sử dụng nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục tool =>V1.0.3.0 *> Cải tiến tính năng cập nhập IMAP setting (tối giản + auto lấy setting) *> Fix lỗi vượt quá số lần thử (hiển thị trạng thái lỗi dễ hiểu hơn) *> Giảm thời gian timeout và tăng tốc load mail =>V1.0.4.0 (10/11/2020) *> Update logic đọc mail (tăng tốc độ đọc x1.5 lần) =>V1.0.5.0 (06/12/2020) *> Update logic xuất dữ liệu =>V1.0.6.0 (29/12/2020) *> Fix lỗi thêm dữ liệu IMAP

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 18 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)