RF - RamblerRu Checker

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail rambler.ru Các domain hỗ trợ: rambler.ru, lenta.ru, autorambler.ru, ro.ru, rambler.ua *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (21/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 352 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 353 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)