RF - Proxy Fresh

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm cung cấp proxy cho user dùng cho việc fake ip *> Hệ thống auto check proxy fresh trước khi gửi về cho user với tỷ lệ proxy fresh cao *> Server hoạt động liên tục 24/24 để update proxy mới

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi không kết nối được server =>V1.0.2.0 *> Mở khóa chức năng bán key cho khách mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 47 Gia hạn lượt 1000 (Lượt) 350000 (VND)