RF - Proxy Checker

1.0.1.0

MIỄN PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra proxy có fresh hay không *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Phân loại proxy thành 2 loại HTTP hoặc SOCKS *> Xuất file proxy theo đúng chuẩn định đạng ip:port

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>1.0.1.0 *> Sửa lỗi không nhận định dạng đầu vào của 1 số tệp proxy