RF - ONET-PL Register

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail onet.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 100 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo ip (SSH, SOCKS Proxy, HTTP Proxy) *> Tự động lưu lại kết quả khi đang chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để đăng ký mail onet.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 100 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo ip (SSH, SOCKS Proxy, HTTP Proxy) *> Tự động lưu lại kết quả khi đang chạy =>V1.0.1.0 *> Thêm chế độ đặt mật khẩu random khi đăng ký *> Cập nhập đầu vào khi đăng ký (chỉ cần mỗi dòng 1 email) =>V1.0.2.0 *> Thêm phần hiển thị lỗi chính xác lỗi từ onet báo về khi reg thất bại =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi hiển thị số lượng mail LIVE sai, cập nhật phần hiển thị số lượng mail thành công. =>V1.0.4.0 *> Update giao diện *> Fix lỗi check sai mail trước khi reg

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 121 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 120 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)