RF - OnetPl Register

1.1.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail onet.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 100 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo ip (SSH, SOCKS Proxy, HTTP Proxy) *> Tự động lưu lại kết quả khi đang chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.0.0 (13/01/2022) *> Chuyển trình duyệt sang firefox tăng độ trust *> Fix lỗi không mở lại trình duyệt khi vô tình đóng thủ công *> Thêm thuật toán cho phép thử reg lại khi lỗi bước 2 =>V1.1.1.0 (27/02/2022) *> Update thuật toán mới =>V1.1.2.0 (03/03/2022) *> Fix lỗi không check dc mail LIVE =>V1.1.3.0 (08/09/2022) *> Update thuật toán mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 557 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 556 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)