RF - OnetPl Checker

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @onet.pl (mail Ba Lan) Các đuôi mail hỗ trợ: onet.pl, op.pl, adres.pl, vp.pl, onet.eu, cyberia.pl, pseudonim.pl, autograf.pl, opoczta.pl, spoko.pl *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @onet.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 *> Thêm chức năng check LIVE/DIE nâng cao (check đăng ký) (phiên bản cũ là check login nên tỷ lệ không chuẩn) =>V1.0.2.0 *> Update giao diện *> Update các đuôi mail có thể check: onet.pl, op.pl, adres.pl, vp.pl, onet.eu, cyberia.pl, pseudonim.pl, autograf.pl, opoczta.pl, spoko.pl *> Thêm tính năng bỏ qua những ip bị block *> Thêm tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi luồng chạy khi chọn chế độ fake proxy =>V1.0.4.0 *> Update chức năng check mail live die (thêm API mới) =>V1.0.5.0 *> Bổ sung logic check DIE/LIVE (check sâu) =>V1.0.6.0 (07/03/2021) *> Thêm tính năng tăng tốc đăng nhập *> Thêm tính năng lưu trạng thái khi đang chạy =>V1.0.7.0 (09/03/2021) *> Update api mới của onet =>V1.0.8.0 (24/03/2021) *> Cập nhật các đuôi mới của onet

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 118 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 117 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)