RF - O2PL Register

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @o2.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với 911 *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để đăng ký mail @o2.pl *> Số luồng tối đa là 1 luồng *> Không cần phải giả mạo ip *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 *> Thêm chức năng giả mạo IP với 911 (có mục setting chuyển IP) =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc x2 mỗi luồng chạy *> Mở max giới hạn luồng 300 luồng *> Thêm chế độ giả mạo IP vs SSH, HTTP, SOCKS =>V1.0.3.0 *> Sử dụng trình duyệt để tăng khả năng thành công khi reg (max10 luồng) *> Thêm phần hiển thị lỗi khi chạy *> Thêm tùy chọn add mail live khi reg =>V1.0.4.0 *> Loại bỏ trình duyệt giảm tiêu tốn dung lượng ram *> x10 tốc độ (dùng API) =>V1.0.5.0 *** Hot UPDATE - Hồi sinh tool register O2PL (@o2.pl) *** *> Update api và thủ thuật reg mới *> Giả mạo ip với 911 *> Tự động đổi IP khi số lần lỗi vượt quá số lần mà user cài đặt

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 131 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 127 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)