RF - O2PL Checker

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @o2.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau *> Thêm tính năng lưu lại các ip không bị block để sử dụng cho tool RF - O2PL Register

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @o2.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 *> Update giao diện tool *> Thêm tính năng bỏ qua các ip bị block *> Thêm tính năng lưu lại các ip không bị block để sử dụng cho tool RF - O2PL Register =>V1.0.2.0 *> Thêm phần hiển thị lỗi kết nối internet đối với ip yếu =>V1.0.3.0 (27/01/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Cập nhập API mới của O2.pl

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 115 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 114 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)