RF - O2PL Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @o2.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau *> Thêm tính năng lưu lại các ip không bị block để sử dụng cho tool RF - O2PL Register

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @o2.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 *> Update giao diện tool *> Thêm tính năng bỏ qua các ip bị block *> Thêm tính năng lưu lại các ip không bị block để sử dụng cho tool RF - O2PL Register =>V1.0.2.0 *> Thêm phần hiển thị lỗi kết nối internet đối với ip yếu

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 115 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 114 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)