RF - O2PL Checker

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @o2.pl (mail Ba Lan) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau *> Thêm tính năng lưu lại các ip không bị block để sử dụng cho tool RF - O2PL Register

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.4.0 (16/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới cho Tool *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới *> Tự động lưu trạng thái khi đang chạy =>V1.0.5.0 (26/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP GoodProxy =>V1.0.6.0 (23/03/2022) *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 115 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 114 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)