RF - MaiBox Checker

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra hòm thư các loại mail có tồn tại hay không (LIVE/DIE) *> Hỗ trợ tất cả các loại mail *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ tự động lưu kết quả khi kiểm tra

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi không check dc 1 số loại mail châu âu *> Thêm tính năng sử dụng nhiều account trên 1 máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 51 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)