RF - MailRu Check Password

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra đăng nhập mail @mail.ru có đúng password hay không *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo IP với nhiều loại: SSH, Proxy HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả *> Xuất dữ liệu theo hướng tùy chọn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (15/04/2021) *> Update api mới *> Thêm tính năng lưu trạng thái khi đang chạy *> Update tùy chọn fake IP theo chuẩn mới =>V1.0.2.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.3.0 (04/06/2021) *> Update api mới sitemail.ru

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 252 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 253 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)