RF - Mail Duplicate Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check trùng data từ 2 tệp đầu vào *> Hỗ trợ thêm tệp có dữ liệu lớn (hiện nay các website tool online đang không hỗ trợ được) *> Tốc độ xử lý nhanh *> Tự động xuất kết quả ra tệp

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (29/12/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy đời thấp =>V1.0.2.0 (16/06/2022) *> Thêm chức năng thông báo khuyến mại

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 480 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 200000 (VND)