RF - MailCom Checker

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check mail LIVE/DIE của site mail.com *> Hỗ trợ đa luồng max 300 luồng *> Hỗ trợ các loại giả mạo IP (Proxy, Socks, 911, GoodProxy, TmProxy,..) *> Hỗ trợ xuất tệp và lưu trạng thái đang chạy

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (03/12/2021) *> Cập nhật phương thức giả mạo IP mới (GoodProxy: https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.2.0 (06/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/Socks có user+pass =>V1.0.3.0 (03/06/2022) *> Thêm chức năng thông báo khuyến mại *> Cập nhật nhiều loại phương thức giả mạo IP mới =>V1.0.4.0 (23/07/2022) *> Update thuật toán check LIVE/DIE mới nhất =>V1.0.5.0 (15/08/2022) *> Thêm tính năng tự động xuất dữ liệu gốc =>V1.0.6.0 (21/09/2022) *> Update các loại giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 441 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 440 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)