RF - Mail Classify

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để: *> Lọc trùng dữ liệu mail lớn *> Max speed, đầu vào là thư mục mail *> Phân loại theo domain

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (09/02/2021) *> Fix lỗi không nhận mail thuộc line chứa ký tự " ' " *> Fix lỗi khi ấn dừng giữa chừng thì không xuất được data =>V1.0.2.0 (16/02/2021) *> Thêm tính năng lọc domain khi chạy (giúp tăng tốc độ quét toàn bộ file) *> Thêm cảnh báo khi quên không chọn thư mục quét =>V1.0.3.0 (18/03/2021) *> Thay đổi thuật toán check trùng (x5 speed) =>V1.0.4.0 (19/09/2021) *> Fix lỗi vỡ UI khi dùng tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 319 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 200000 (VND)