RF - Mail Classify

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để: *> Lọc trùng dữ liệu mail lớn *> Max speed, đầu vào là thư mục mail *> Phân loại theo domain

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (05/01/2021) Sản phẩm dùng để: *> Lọc trùng dữ liệu mail lớn *> Max speed, đầu vào là thư mục mail *> Phân loại theo domain =>V1.0.1.0 (09/02/2021) *> Fix lỗi không nhận mail thuộc line chứa ký tự " ' " *> Fix lỗi khi ấn dừng giữa chừng thì không xuất được data =>V1.0.2.0 (16/02/2021) *> Thêm tính năng lọc domain khi chạy (giúp tăng tốc độ quét toàn bộ file) *> Thêm cảnh báo khi quên không chọn thư mục quét =>V1.0.3.0 (18/03/2021) *> Thay đổi thuật toán check trùng (x5 speed)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 319 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 200000 (VND)