RF - MailBg Register

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @mail.bg (Mail Bulgaria) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (03/06/2021) *> Update tính năng proxy với nhiều loại khác nhau *> Thêm tính năng tự động lưu trạng thái chạy =>V1.0.3.0 (22/10/2021) *> Thêm nhiều loại giả mạo captcha khác

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 239 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 240 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)