RF - InteriaPL Register

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @interia.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911 *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để đăng ký mail @interia.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy *> Thêm tool đính kèm hỗ trợ don rác chrome khi máy giật lag (killChrome.bat) =>V1.0.1.0 *> Thêm phần hiển thị chính xác lỗi từ trang interia trả về =>V1.0.2.0 *> Cập nhập chức năng register bằng API, loại bỏ trình duyệt, tăng tốc reg + giảm dung lượng ram phải sử dụng =>V1.0.3.0 *> Hồi sinh tool với cải tiến mới nhất *> Tăng tốc độ register *> Thêm các chế độ giả mạo ip với ssh, proxy socks, http, ssh connector, 911 (auto đổi ip) =>V1.0.4.0 *> Fix lỗi cấu hình giả mạo IP

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 133 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 134 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)