RF - InteriaPL Checker

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail interia.pl (mail Ba Lan) Các đuôi có thể check: interia.pl, poczta.fm, interia.eu, interia.com, intmail.pl, interiowy.pl, adresik.net, pisz.to, vip.interia.pl, pacz.to, ogarnij.se, hub.pl *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail interia.pl (mail Ba Lan) *> Các đuôi có thể check: interia.pl, poczta.fm, interia.eu, interia.com, intmail.pl, interiowy.pl, adresik.net, pisz.to, vip.interia.pl, pacz.to, ogarnij.se, hub.pl *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 *> Update giao diện *> Thêm chức năng bỏ qua ip bị chặn *> Thêm chức năng lưu lại ip không bị chặn để phục vụ cho tool reg =>V1.0.2.0 (16/01/2021) *> Fix lỗi không mở được tool *> Tăng tốc độ khởi động tool =>V1.0.3.0 (23/01/2021) *> Thêm tính năng tự động lưu trạng thái đang chạy khi tắt tool hoặc diss tool =>V1.0.4.0 (10/03/2021) *> Fix lỗi không xóa được 1 mail trên bảng điều khiển

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 271 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 130 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)