RF - InteriaPL Checker

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail interia.pl (mail Ba Lan) Các đuôi có thể check: interia.pl, poczta.fm, interia.eu, interia.com, intmail.pl, interiowy.pl, adresik.net, pisz.to, vip.interia.pl, pacz.to, ogarnij.se, hub.pl *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.7.0 (28/11/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.8.0 (07/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/socks có user+pass

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 271 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 130 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)