RF - Imap Checker

1.0.3.0

MIỄN PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE imap setting (kiểm tra domain vs server còn hoạt động hay không) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu tệp imap setting LIVE/DIE khi đang chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (16/05/2021) *> Update chức năng check LIVE/DIE =>V1.0.2.0 (29/11/2021) *> Update thuật toán check mới =>V1.0.3.0 (22/03/2022) *> Fix lỗi không mở được tool