RF - Hotmail Verify

1.1.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để mở khóa những hotmail/outlook mail đã bị khóa *> Hỗ trợ đa luồng (10 luồng) *> Giả mạo IP (SSH, Proxy, SOCKs, 911,...) *> Tự động xuất tệp lưu tệp

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.6.0 (24/11/2021) *> Thêm dịch vụ codesim.net *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.7.0 (26/12/2021) *> Thêm chức năng cho phép người dùng thay đổi password theo tùy chọn đối với mail domain =>V1.0.8.0 (28/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP: Http/Socks có user+pass =>V1.0.9.0 (15/02/2022) *> Thêm site OTP ahasim.com =>V1.1.0.0 (14/03/2022) *> Thêm phone vào định dạng file xuất ra =>V1.1.1.0 (25/05/2022) *> Update dịch vụ simfast *> Thêm tính năng thông báo khuyến mại

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 415 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 414 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)