RF - Hotmail Verify

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để mở khóa những hotmail/outlook mail đã bị khóa *> Hỗ trợ đa luồng (10 luồng) *> Giả mạo IP (SSH, Proxy, SOCKs, 911,...) *> Tự động xuất tệp lưu tệp

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.4.0 (07/08/2021) *> Thêm dịch vụ OTP sim mới =>V1.0.5.0 (24/09/2021) *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới *> Update chức năng xóa nâng cao =>V1.0.6.0 (24/11/2021) *> Thêm dịch vụ codesim.net *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 415 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 414 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)