RF - Hotmail Register Basic

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để register hotmail (bán tự động - cần người dùng giải captcha thủ công) *> Hỗ trợ đa luồng (max 3 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP (GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKs,....) *> Hỗ trợ xuất tệp theo đúng định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (29/12/2021) *> Fix lỗi không mở được browser mới khi người dùng vô tình tắt browser =>V1.0.2.0 (12/09/2022) *> Update giao diện mới của hotmail (mục đích tool: hỗ trợ khi tool chính giải captcha có vấn đề)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 516 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 515 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)