RF - Hotmail Register Basic

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để register hotmail (bán tự động - cần người dùng giải captcha thủ công) *> Hỗ trợ đa luồng (max 3 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP (GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKs,....) *> Hỗ trợ xuất tệp theo đúng định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (29/12/2021) *> Fix lỗi không mở được browser mới khi người dùng vô tình tắt browser

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 516 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 515 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)