RF - Hotmail Register

1.0.7.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký tự động hotmail *> Hỗ trợ đa luồng (max 50 luồng) *> Hỗ trợ fake ip với SSH, SOCKS Proxy, HTTP/HTTPS Proxy *> Vượt captcha auto với dịch vụ 2captcha *> Thêm tùy chọn đặt mật khẩu, hoặc để mật khẩu random *> Tự động lưu mail đã reg thành công *> Hỗ trợ xuất tệp theo ý muốn khách hàng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Sửa lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi dis tool khi ấn [BẮT ĐẦU] *> Thêm tính năng hỗ trợ user chạy nhiều tài khoản trên cùng một máy bằng cách clone thư mục tool =>V1.0.3.0 *> Update UI + logo *> Update API hotmail =>V1.0.4.0 (14/11/2020) *> Hồi sinh tool register hotmail =>V1.0.5.0 (15/11/2020) *> Fix hiển thị trạng thái khi check email =>V1.0.6.0 (18/11/2020) *> Thêm tính năng random password mỗi mail khi đăng ký thành công =>V1.0.7.0 (28/11/2020) *> Tăng tốc tốc độ check ssh và proxy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 272 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 34 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)