RF - Hotmail Register

1.1.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký tự động hotmail *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ fake ip với SSH, SOCKS Proxy, HTTP/HTTPS Proxy, 911,... *> Vượt captcha auto với các dịch vụ captcha *> Thêm tùy chọn đặt mật khẩu, hoặc để mật khẩu random *> Tự động lưu mail đã reg thành công *> Hỗ trợ xuất tệp theo ý muốn khách hàng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (15/11/2020) *> Fix hiển thị trạng thái khi check email =>V1.0.6.0 (18/11/2020) *> Thêm tính năng random password mỗi mail khi đăng ký thành công =>V1.0.7.0 (28/11/2020) *> Tăng tốc tốc độ check ssh và proxy =>V1.0.8.0 (04/02/2021) *> Update api mới của hotmail =>V1.0.9.0 (25/02/2021) *> Fix update của hotmail *> Thêm tính năng tự động lưu trạng thái khi chạy =>V1.1.0.0 (08/04/2021) *> Fix lỗi đăng ký với mail chứa ký tự đặc biệt thì ngốn hết IP =>V1.1.1.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 272 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 34 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)