RF - Hotmail Register

1.2.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký tự động hotmail *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ fake ip với SSH, SOCKS Proxy, HTTP/HTTPS Proxy, 911, TM Proxy,... *> Vượt captcha auto với các dịch vụ captcha *> Thêm tùy chọn đặt mật khẩu, hoặc để mật khẩu random *> Tự động lưu mail đã reg thành công *> Hỗ trợ xuất tệp theo ý muốn khách hàng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.6.0 (19/11/2021) *> Update API mới hotmail =>V1.0.7.0 (22/11/2021) *> Update API mới của hotmail *> Thêm phương thức giả mạo IP: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.8.0 (20/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/Socks có user+pass =>V1.1.9.0 (23/08/2022) *> Cập nhật giải captcha mới =>V1.2.0.0 (13/09/2022) *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 272 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 34 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)