RF - Hotmail Domain Register

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký hotmail domain từ hotmail thông thường *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu hotmail khi đã đăng ký thành công *> Tùy chọn Temp mail khi đăng ký hotmail domain

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy *> Tăng tốc độ register domain *> Thêm chức năng chạy nhiều tài khoản trên 1 máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 37 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 2000000 (VND)