RF - Hotmail Domain Register

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký hotmail domain từ hotmail thông thường *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu hotmail khi đã đăng ký thành công *> Tùy chọn Temp mail khi đăng ký hotmail domain

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy *> Tăng tốc độ register domain *> Thêm chức năng chạy nhiều tài khoản trên 1 máy =>V1.0.2.0 (08/02/2021) *> Update api mới của hotmail (API register alias)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 339 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)