RF - Hotmail Checker

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Hotmail có DIE hay LIVE *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi MS change thuật toán =>V1.0.2.0 *> Cập nhật giao diện chức năng mới, bỏ các chức năng thừa không cần thiết *> Thêm chức năng tự động lưu kết quả khi đang chạy =>V1.0.3.0 (15/11/2020) *> Cập nhập API mới của hotmail *> Hợp nhất 2 chế độ check cơ bản và nâng cao làm 1 =>V1.0.4.0 (04/02/2021) *> Thêm chế độ lưu trạng thái lúc đang chạy (đề phòng trường hợp mất điện mất mạng) =>V1.0.5.0 (16/03/2021) *> Thêm logic check trạng thái "không sẵn sàng để đăng ký"

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 61 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)