RF - Hotmail Checker

1.1.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Hotmail có DIE hay LIVE *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (Goodproxy, SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.8.0 (15/09/2021) *> Fix lỗi báo sai khi check mail bị lỗi ký tự =>V1.0.9.0 (28/11/2021) *> Thêm chức năng giả mạo IP với GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.1.0.0 (08/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/socks có user+pass =>V1.1.1.0 (12/09/2022) *> Update các phương thức giả mạo IP

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 61 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)