RF - Hotmail Checker

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Hotmail có DIE hay LIVE *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi MS change thuật toán =>V1.0.2.0 *> Cập nhật giao diện chức năng mới, bỏ các chức năng thừa không cần thiết *> Thêm chức năng tự động lưu kết quả khi đang chạy =>V1.0.3.0 (15/11/2020) *> Cập nhập API mới của hotmail *> Hợp nhất 2 chế độ check cơ bản và nâng cao làm 1

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 61 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)