RF - Hotmail Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Hotmail có DIE hay LIVE *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ 2 chế độ kiểm tra Cơ bản (kiểm tra login) và Nâng cao (kiểm tra register) *> Hỗ trợ quét thêm thông tin khác nếu user nhét thêm uid facebook (lấy feed, lastime, info facebook) *> Hỗ trợ xuất tệp định dạng đầy đủ

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi MS change thuật toán =>V1.0.2.0 *> Cập nhật giao diện chức năng mới, bỏ các chức năng thừa không cần thiết *> Thêm chức năng tự động lưu kết quả khi đang chạy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 61 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)