RF - Hotmail Active MailBox

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kích hoạt hòm thư của hotmail. (Vì khi đăng ký xong hotmail, nhiều tool bỏ qua phần kích hoạt hòm thư) *> Hỗ trợ đa luồng (max 100 luồng) *> Có các chức năng như: Check Login, Check MailBox, Tạo MailBox *> Hỗ trợ xuất tệp định dạng chuẩn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Update logic active mailbox *> Thêm tính năng cho phép dùng nhiều key trên 1 máy =>V1.0.2.0 *> Cập nhập API hotmail fix =>V1.0.3.0 (25/11/2020) *> Cập nhập update mới của hotmail (hotmail fix) =>V1.0.4.0 (16/02/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy đời thấp

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 65 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 200000 (VND)