RF - Hotmail Active MailBox

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kích hoạt hòm thư của hotmail. (Vì khi đăng ký xong hotmail, nhiều tool bỏ qua phần kích hoạt hòm thư) *> Hỗ trợ đa luồng (max 200 luồng) *> Có các chức năng như: Check Login, Check MailBox, Tạo MailBox *> Hỗ trợ xuất tệp định dạng chuẩn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.4.0 (16/02/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy đời thấp =>V1.0.5.0 (31/07/2021) *> Update API mới của hotmail *> Thêm các loại giả mạo IP mới nhất *> Update UI mới =>V1.0.6.0 (28/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Proxy http/socks có username+password =>V1.0.7.0 (30/05/2022) *> Thêm chức năng thông báo khuyến mại =>V1.0.8.0 (18/09/2022) *> Tôi ưu dung lượng tệp cài đặt *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 65 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 200000 (VND)