RF - Google Checker

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE các mail khác domain mà đăng ký qua tài khoản google *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (200 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (13/10/2021) *> Cập nhật giao diện mới nhất *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới =>V1.0.2.0 (29/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Proxy http/socks có user+pass =>V1.0.3.0 (28/09/2022) *> Cập nhật phương thức giả mạo IP mới nhất

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 400 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 399 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)