RF - GMX Checker

1.0.7.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra DIE/LIVE mail GMX *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ fake IP với SSH, HTTP Proxy, SOCKs Proxy *> Xuất tập mail với nhiều định dạng Các đuôi mail hỗ trợ *> GMX.NET (gmx.de, gmx.net, mein.gmx, gmx.at, gmx.ch) *> GMX.COM (gmx.com, gmx.us) *> GMX.CO.UK (gmx.co.uk, gmx.com) *> GMX.FR (gmx.fr, gmx.com, caramail.fr, caramail.com)

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc độ check *> Update chức năng đọc bullet =>V1.0.3.0 *** Big Update *** *> Update các đuôi mail hỗ trợ - GMX.NET (gmx.de, gmx.net, mein.gmx, gmx.at, gmx.ch) - GMX.COM (gmx.com, gmx.us) - GMX.CO.UK (gmx.co.uk, gmx.com) - GMX.FR (gmx.fr, gmx.com, caramail.fr, caramail.com) *> Sử dụng SSH, HTTP Proxy, SOCKs để check (nguyên liệu giá rẻ) *> Update giao diện =>V1.0.4.0 *> Update chuẩn tính năng fake IP mới với đủ 5 option thông dụng (Normal, ssh, http, socks, socks port dùng với 911, ssh connector) =>V1.0.5.0 (08/11/2020) *> Update thuật toán check live/die mới của gmx =>V1.0.6.0 (16/01/2021) *> Fix lỗi không mở được tool *> Tăng tốc quá trình khởi động tool *> Cập nhật giải mã bullet (fix theo tool bullet) =>V1.0.7.0 (27/01/2021) *> Cập nhập logic giải mã bullet mới nhất *> Update api check die/live mới nhất từ gmx

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 311 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 14 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)