RF - GMX Checker

1.1.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra DIE/LIVE mail GMX *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ fake IP với SSH, HTTP Proxy, SOCKs Proxy *> Xuất tập mail với nhiều định dạng Các đuôi mail hỗ trợ *> GMX.NET (gmx.de, gmx.net, mein.gmx, gmx.at, gmx.ch) *> GMX.COM (gmx.com, gmx.us) *> GMX.CO.UK (gmx.co.uk, gmx.com) *> GMX.FR (gmx.fr, gmx.com, caramail.fr, caramail.com)

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.8.0 (04/08/2021) *> Cập nhật UI tool *> Thêm proxy mới (GoodProxy, TM Proxy,...) *> Thêm chức năng lưu trạng thái đang chạy =>V1.0.9.0 (18/09/2021) *> Fix lỗi bước 2 khi check đuôi gmx.net =>V1.1.0.0 (22/03/2022) *> Thêm các loại giả mạo IP mới =>V1.1.1.0 (24/07/2022) *> Update thuật toán check mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 311 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 14 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)