RF - GMX Bullet

1.0.6.0

TẶNG

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo nguyên liệu cho 2 tool: GMX Register và GMX Checker Các đuôi mail hỗ trợ *> GMX.NET (gmx.de, gmx.net, mein.gmx, gmx.at, gmx.ch) *> GMX.COM (gmx.com, gmx.us) *> GMX.CO.UK (gmx.co.uk, gmx.com) *> GMX.FR (gmx.fr, gmx.com, caramail.fr, caramail.com)

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc độ lấy bullet *> Thêm tính năng giảm hiện tượng dis tool khi đang chạy =>V1.0.3.0 *> Thêm nhiều đuôi mail hỗ trợ với nhiều website khác nhau - GMX.NET (gmx.de, gmx.net, mein.gmx, gmx.at, gmx.ch) - GMX.COM (gmx.com, gmx.us) - GMX.CO.UK (gmx.co.uk, gmx.com) - GMX.FR (gmx.fr, gmx.com, caramail.fr, caramail.com) *> Cập nhập giao diện và định dạng xuất kết quả =>V1.0.4.0 (07/11/2020) *> Update thuật toán tạo bullet mới của gmx =>V1.0.5.0 (16/01/2021) *> Fix lỗi không mở được tool *> Tăng tốc khởi động tool *> Update thuật toán lấy bullet =>V1.0.6.0 (26/01/2021) *> Update thuật toán làm giảm việc dis tool *> Update thuật toán tạo bullet (gmx fix)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 10 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 999 (VND)