RF - GMX Bullet

1.0.7.0

TẶNG

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo nguyên liệu cho 2 tool: GMX Register và GMX Checker Các đuôi mail hỗ trợ *> GMX.NET (gmx.de, gmx.net, mein.gmx, gmx.at, gmx.ch) *> GMX.COM (gmx.com, gmx.us) *> GMX.CO.UK (gmx.co.uk, gmx.com) *> GMX.FR (gmx.fr, gmx.com, caramail.fr, caramail.com)

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (16/01/2021) *> Fix lỗi không mở được tool *> Tăng tốc khởi động tool *> Update thuật toán lấy bullet =>V1.0.6.0 (26/01/2021) *> Update thuật toán làm giảm việc dis tool *> Update thuật toán tạo bullet (gmx fix) =>V1.0.7.0 (19/06/2021) *> Update thuật toán lấy bullet *> Fix hoàn toàn lỗi tràn bộ nhớ máy khi tiến hành giải mã lấy bullet