RF - GMX Add Alias

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo mail alias cho gmx (các tđuôi: gmx.net, gmx.de, mein.gmx) *> Hỗ trợ đa luồng (max 100) *> Sử dụng 2captcha *> Tự động xuất tệp kết quả

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Update name item menu (sai tên)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 93 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)