RF - Gmail Checker - VIP

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @gmail.com *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (06/02/2021) *> Update api mới check Gmail LIVE/DIE *> Thêm tính năng lưu trạng thái đang check (đề phòng trường hợp mất mạng, mất điện) =>V1.0.2.0 (16/04/2021) *> Update tùy chọn giả mạo IP mới nhất =>V1.0.3.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.4.0 (21/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới nhất *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP mới =>V1.0.5.0 (28/04/2022) *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 246 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 247 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)