RF - GMAIL Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Gmail là DIE hay LIVE *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ 2 chế độ kiểm tra là: CHECK ĐĂNG NHẬP (Cơ bản) và CHECK ĐĂNG KÝ (Nâng cao) *> Hỗ trợ fake IP với chế độ nâng cao *> Hỗ trợ xuất tệp với định dạng chuẩn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Thêm tính năng cho phép user đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục tool =>V1.0.2.0 *> Thêm chức năng tự động lưu kết quả khi đang chạy chương trình

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 109 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 400000 (VND)
Gói dịch vụ 59 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)