RF - FreenetDe Checker

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @freenet.de (mail Đức) Các đuôi mail hỗ trợ: freenet.de, fn.de, freenetmail.de, bossmail.de, justmail.de *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *>Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @freenet.de (mail Đức) *> Các đuôi mail hỗ trợ: freenet.de, fn.de, freenetmail.de, bossmail.de, justmail.de *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 (06/12/2020) *> Freenet update logic block ip khi check (1 ip chỉ check dc 5 - 20) mail *> Team update thêm tính năng cho phép thêm mail live kiểm tra trường hợp block ip

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 193 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 194 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)