RF - FreenetDe Checker

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @freenet.de (mail Đức) Các đuôi mail hỗ trợ: freenet.de, fn.de, freenetmail.de, bossmail.de, justmail.de *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (200 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (02/06/2021) *> Update api mới của freenet.de =>V1.0.3.0 (17/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới =>V1.0.4.0 (02/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/socks có user+pass =>V1.0.5.0 (21/09/2022) *> Cập nhật phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 193 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 194 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)