RF - FB Token Checker

1.0.3.0

TẶNG

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check token facebook LIVE/DIE *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu tệp LIVE/DIE khi check

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi load token *> Thêm tính năng mở nhiều tab tool trên 1 máy bằng cách clone thư mục =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi vỡ giao diện tool =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi check token sai *> Fix lỗi font chữ bị vỡ

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 49 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 999 (VND)