RF - FB Scan UID - BASE

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để scan email và thông tin nick facebook khác từ đầu vào là 1 hoặc một danh sách các UID, yêu cầu phải có token FB full quyền *> Hỗ trợ đa luồng (max 100 luồng) *> Giớ hạn số UID tối đa có thể scan trong 1 phiên làm việc là 30000 UID *> Tự động email và thông tin nick đã scan ra được vào tệp txt *> Tự động phân loại thành hotmail, yahoo mail, và mail khác ,...

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Sửa lỗi bị dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Thêm tính năng báo token chưa bị block (FB mới fix) *> Thêm tính năng hỗ trợ user sử dụng nhiều tài khoản khác nhau cùng 1 tool trên 1 máy =>V1.0.3.0 *> Thêm tính năng quay vòng token *> Thêm cơ chế kéo dài khả năng sống của token (thủ thuật) =>V1.0.4.0 *** Big Update - Hồi sinh Tool Scan UID *** *> Cập nhập tút scan không tốn token (với bản Legend chỉ cần không đến 10 token) *> Loại bỏ trùng lặp mail trong 1 lần chạy *> Cập nhập giới hạn setting khi chạy tool (2 phiên bản PRO và LEGEND) *> Cập nhập bảng giá mới (2 phiên bản PRO và LEGEND) *> Tăng cường tốc độ chạy x5 lần (kể cả bản LEGEND tuy giảm luồng nhưng hiệu năng vẫn đạt max Speed)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 30 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)