RF - FB Scan Token

1.0.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để scan email bạn của của token đầu vào. Yêu cầu token đầu vào là token full quyền *> Hỗ trợ đa luồng (max 300) *> Tự động phân loại mail theo đuôi và tự động lưu trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm *> Nguyên liệu là token full quyền

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 80 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 250000 (VND)